1

ПроКредит Банка организира пошумување

ПроКредит Банка како дел од иницијативата #Се грижам. Делувам. Менувам. организира садење на дрва на дадена локација со цел зачувување на животната околина во која живееме и работиме.

*Датумот и точната локацијата на настанот ќе бидат навремено објавени. Следете ја нашата Facebook страна за повеќе информации https://www.facebook.com/ProCreditBankMacedonia/

 

Само со заеднички напор може да придонесеме за подобра животна средина.