ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ НАЛОЗИ БЕЗ ПРОВИЗИЈА

ПроКредит Банка континуирано вложува во унапредување на услугата кон клиентите и со цел поповолни провизии за процесирање на електронско банкарство ја проширивме соработката со јавните и приватните претпријатија кои работат во доменот на комуналии.

 

Отсега, сите физички и бизнис клиенти на ПроКредит Банка ќе може да процесираат налози за комуникалии БЕЗ провизија кон следниве претпријатија:

• Централен Регистер 

• Комунална Хигиена

• МРТВ – за радиодифузна такса

 

По процесирање на налозите нема потреба од заверка на налогот во нашите експозитури. Доволно е да приложите испечатен налог со статус: КОНЕЧНО РЕАЛИЗИРАН со цел да го потврдите Вашето плаќање.

 

Подоле може да ги видите и сите останати компании со кои ПроКредит Банка соработува и кон кои може да процесирате електронски налози без провизија:

• Водовод Битола

• ЈП Водовод и канализација Скопје

• Balkan Energy Group

• АД Топлификација

• Снабдување запад/исток/ центар

• ЕСМ- ЕВН за електрична енергија

• ЈП Комуналец Битола

• ЈП Комуналец Гостивар

• ЈП Комунална Хигиена Скопје

• ЈП Нискоградба Охрид

• ЈП Охридски Комуналец

• Нискоградба Битола

• Кабелнет Прилеп

• МРТВ – РТВ

• Роби Кабловска Штип

• АД Македонски Телеком

• АНИЦ Системи Доо

• Неотел Доо

• Т-Мобиле