Менаџмент

Управен одбор
Oд лево кон десно:

  • Емилија Спировска, член на Управен одбор
  • Јованка Јолеска Поповска, Генерален директор и член на Управен одбор
  • Мимоза Годанци Алиу, член на Управен одбор

 

НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПРОКРЕДИТ БАНКА

  • Борислав Костадинов  (Претседател на Надзорен Одбор)
  • Jордан Дамчевски
  • Каспар Бауман
  • Сандрин Масиани
  • Кристијан Кистнер