Мобилна апликација

Мобилна апликација

Мобилна апликација

mobilna aplikacija

Користете модерна и едноставна мобилна апликација за сите Ваши потреби! Имајте целосна контрола на Вашите сметки, заштеди и картички и тоа со само еден клик, 24/7 без дополнителни провизии и пенали.

Онлајн банкарството никогаш не било полесно!

Апликацијата Ви нуди голем број на можности:

 • Преглед на состојба на сите Ваши сметки
 • Историја на сите трансакции
 • Плаќања во земјата
 • Блокада/деблокада на картичка
 • Промена на лимит за плаќања со Вашата картичка
 • Пренос и повлекување од Вашата онлјан штедна сметка – FlexSave
 • Креирање на листа за налогопримачи

ПроКредит мобилната апликација е достапна на App Store и Play Store!

Преземете ја бесплатно и имајте банка во Вашиот телефон!

                  ios            android   

 

mobile app

 

 

 

mobilna aplikacija

Користете модерна и едноставна мобилна апликација за сите Ваши потреби! Имајте целосна контрола на Вашите сметки, заштеди и картички и тоа со само еден клик, 24/7 без дополнителни провизии и пенали.

Онлајн банкарството никогаш не било полесно!

Апликацијата Ви нуди голем број на можности:

 • Преглед на состојба на сите Ваши сметки
 • Историја на сите трансакции
 • Плаќања во земјата
 • Блокада/деблокада на картичка
 • Промена на лимит за плаќања со Вашата картичка
 • Пренос и повлекување од Вашата онлјан штедна сметка – FlexSave
 • Креирање на листа за налогопримачи

ПроКредит мобилната апликација е достапна на App Store и Play Store!

Преземете ја бесплатно и имајте банка во Вашиот телефон!

                  ios            android   

 

mobile app

 

 

 

mobilna aplikacija

Користете модерна и едноставна мобилна апликација за сите Ваши потреби! Имајте целосна контрола на Вашите сметки, заштеди и картички и тоа со само еден клик, 24/7 без дополнителни провизии и пенали.

Онлајн банкарството никогаш не било полесно!

Апликацијата Ви нуди голем број на можности:

 • Преглед на состојба на сите Ваши сметки
 • Историја на сите трансакции
 • Плаќања во земјата
 • Блокада/деблокада на картичка
 • Промена на лимит за плаќања со Вашата картичка
 • Пренос и повлекување од Вашата онлјан штедна сметка – FlexSave
 • Креирање на листа за налогопримачи

ПроКредит мобилната апликација е достапна на App Store и Play Store!

Преземете ја бесплатно и имајте банка во Вашиот телефон!

                  ios            android   

 

mobile app