shtedam

 

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ПЛАТА

за сите непредвидени ситуации

 • До 2 плати во минус
 • Најповолна каматна стапка од 7%
 • Камата се плаќа само на искористен дел
 • Користете ги средствата со MasterCard картичка

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ФЛЕКС ФОНД

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на опција за штедење

Предуслов за одобрување на овој производ се месечни приходи од 30.000 денари/ 500 евра.

Се согласувам погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за Флекс Фонд.

 

 

shtedam

 

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ПЛАТА

за сите непредвидени ситуации

 • До 2 плати во минус
 • Најповолна каматна стапка од 7%
 • Камата се плаќа само на искористен дел
 • Користете ги средствата со MasterCard картичка

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ФЛЕКС ФОНД

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на опција за штедење

Предуслов за одобрување на овој производ се месечни приходи од 30.000 денари/ 500 евра.

Се согласувам погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за Флекс Фонд.

 

 

shtedam

 

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ПЛАТА

за сите непредвидени ситуации

 • До 2 плати во минус
 • Најповолна каматна стапка од 7%
 • Камата се плаќа само на искористен дел
 • Користете ги средствата со MasterCard картичка

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ФЛЕКС ФОНД

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на опција за штедење

Предуслов за одобрување на овој производ се месечни приходи од 30.000 денари/ 500 евра.

Се согласувам погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за Флекс Фонд.