Предходни тендери

 Тендер за снабдување со електрична енергија на ПроКредит Банка АД Скопје бр.01/2018 (Аnnex10)