Продажба на имот

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА

Превземи

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА

Образец ИП - Движен имот наменет за продажба

Превземи

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА

Образец ИП - Недвижен имот наменет за продажба

Превземи

За подетални информации обратете се на телефонскиот број 02/244-6000 / 070 326-177 или на маил адреса:

mkd.ponuda@procredit-group.com

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ПРЕКУ ИЗВРШИТЕЛ

Превземи

За подетални информации обратете се на телефонскиот број 02/321 99 38 / 02/321 99 46  или на маил адреса:

mkd.litigation@procredit-group.com

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ПРОКРЕДИТ АЛБАНИЈА

Превземи

За подетални информации обратете се на телефонскиот број 02/321 99 3802/321 99 46 или на маил адреса:

prodazba@procreditbank.com.mk  или informacion@procredit-group.com