slika
УЖИВАЈТЕ ВО СЛЕДНИТЕ ПОВОЛНОСТИ
  • Фиксна каматна стапка од 4% во првите 10 години
  • Рок на отплата до 12 години
  • 0% провизија за исплата
  • Условите важат за нови инвестиции, како и за рефинансирање на тековни станбени кредити, за приматели на плата над 30.000 денари
АПЛИКАЦИЈА ЗА СТАНБЕН КРЕДИТ

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на најсоодветен кредитен производ за Вашите потреби

Внесете ја посакуваната сума во EUR

Максимален рок на отплата е 12 години.

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за станбен кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.