Дознајте како да станете сами свој банкар. Се што Ви е потребно за успешно да ги вршите сите банкарски работи сами од удобноста на Вашиот дом е компјутер/мобилен телефон, интернет и дигитална банкарска сметка и неколку совети од нашиот советник како да бидете сами свој банкар!