Како да и верувате на Банката со која работите?

Следете ги советите на Сања и во неколку чекори дознајте дали можете да и верувате на својата Банка. Истражете кои се акцинерите на Банката. Каде Банката ги инвестира Вашите депозити. Дали услугите се едноставни и дали ценовникот е јасен и транспарентен.