slika

SAFE. FLEKSIBËL. ATRAKTIV

 

Siguria e kursimeve tuaja është prioriteti ynë!

  • shkalla interesante e interesit në sytë e 0.8% për MKD dhe 0,4% për EUR
  • pagesën e interesit mujore
  • kontrolloni kursimet tuaja përmes e-banking 24/7
  • rimbushni dhe tërhiqni fondet sa herë që keni nevojë për të

 

APLIKIMI PËR HAPJEN E KURSIMIT TË FLEXIT - FLEXSAVE

Na lini kontaktin tuaj dhe presim thirrjen tonë për t'ju ndihmuar të zgjidhni një opsion kursimi

Pëlqimi ndaj rregullave dhe kushteve që me përgjegjësi pretendoj, nën përgjegjësinë morale, materiale dhe penale, se të dhënat e deklaruara në kërkesë janë të vërteta. Pajtohem që të dhënat e mësipërme do të përpunohen nga ProCredit Bank AD. Shkup për nevojat e kërkesës elektronike për bankë elektronike dhe certifikatë dixhitale. Në rast se nuk ndodh një marrëdhënie biznesi me Bankën, unë pajtohem t'i fshij ato nga baza e Bankës