Skip to main content

Eko kreditimit për biznesin tuaj

Për shtëpi më të freskët në verë dhe më të ngrohtë në dimër, mund ta përmirësoni izolimin e shtëpisë tuaj (të mureve, dyshemesë dhe çatisë) si edhe të vendosni dritare dhe dyer të reja më efikase

Që t’i zvogëloni llogaritë për energji elektrike mund të instaloni sisteme efikase për ngrohje, ftohje dhe ndriçim dhe t’i ndryshoni aparatet e vjetra të amvisërisë me të reja të cilat kanë minimum klasë energjetike – A

Mund t’i zvogëloni shpenzimet për ngrohje të shtëpisë dhe ujit të ngrohtë sanitar, nëpërmjet shfrytëzimit të energjisë nga burime të ripërtërishme si panele diellore ose vatra me biomasë